سه شنبه 21 آذر 1396 _ 23 ربيع الأول 1439 _ 12 دسامبر 2017
جستجو :
  برچسب شده با دانشکده علوم پزشکی
مطالب/ ثبت نام ورودی های 97                            
      ثبت نام از پذیرفته شدگان روز شنبه خواهد بود
دوشنبه 27 شهريور 1396
صفحات/ برنامه متخصصین بیمارستان                            
     
چهارشنبه 18 اسفند 1395
صفحات/ معرفی بیمارستان                            
     
دوشنبه 16 اسفند 1395
صفحات/ ارتباط با ما                            
     
سه شنبه 10 اسفند 1395