پنجشنبه 30 شهريور 1396 _ 29 ذو الحجة 1438 _ 21 سپتامبر 2017
جستجو :
  برچسب شده با بیمارستان امام خمینی(ره)
صفحات/ برنامه متخصصین بیمارستان                            
     
چهارشنبه 18 اسفند 1395
صفحات/ لیست بیمه های طرف قرارداد                            
     
چهارشنبه 18 اسفند 1395
صفحات/ چارت ثبت شکایت                            
     
چهارشنبه 18 اسفند 1395
صفحات/ چارت سازمانی بیمارستان                            
     
چهارشنبه 18 اسفند 1395
صفحات/ سند استراتزیک بیمارستان                            
     
سه شنبه 17 اسفند 1395
صفحات/ معرفی بیمارستان                            
     
دوشنبه 16 اسفند 1395
صفحات/ گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان امام خمینی(ره) سراب                            
     
دوشنبه 9 اسفند 1395