دوشنبه 2 بهمن 1396 _ 04 جمادى الأولى 1439 _ 22 ژانویه 2018
جستجو :
  ریاست دانشکده

دکتر محمد حسین صومی
 
رتبه علمی : استاد

 • فوق تخصص گوارش و کبد

 • استاد پایه 17 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

 • مدیر گروه بیماریهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریزاز سال 1386 تاکنون

 • عضو هیئت بورد تخصص داخلی کشور

 • عضو شورای پژوهشی شبکه های هپاتیت و سرطان کشور

 • رییس بخش گوارش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

 • رییس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه از سال 1384 تاکنون

 • رییس پژوهشکده مدیریت عوامل خطربیماریهای شایع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

 • معاون درمان دانشگاه طی سالهای 81-77

 • رییس مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره ) سال 1381-1380

 • پژوهشگر برتر بالینی دانشگاه در طی سالهای  1386و 1389و1391

 • پژوهشگر برتر در زمینه تحقیقات پایه و کاربردی در رشته گوارش از طرف انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران در سال 1389

 • محقق برتر دانشگاه از نظر چاپ مقالات سطح یک آیین نامه ارتقاء در سال 1387

 • ارائه بیش از 110 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

 • معاون درمان نمونه کشور در سال 1380 و پزشک نمونه سازمانهای بیمه گر بیمه های استان در سال 1384 و 1385

 • پزشک منتخب سازمان نظام پزشکی استان و کشور در سالهای 1385 و 1391

 • رئیس هئیت مدیره انجمن متخصصین داخلی استان آذربایجان شرقی

 • بازرس انجمن گوارش و کبد کشور نظرات شما