جمعه 4 اسفند 1396 _ 07 جمادى الثانية 1439 _ 23 فوریه 2018
جستجو :
 اساتید2
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
گروه آموزشی : بیوشیمی و آزمایشگاههای بالینی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مدیر گروه علوم آزمایشگاهی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی
تلفن :
صفحه اصلی : http://sarabfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : علوم پایه
بیوگرافی :
واحد سازمانی : هیات علمی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : فیزیولوژی
تلفن :
صفحه اصلی : http://sarabfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : دکتر عباس مجدی
گروه آموزشی : علوم پایه
بیوگرافی :
واحد سازمانی : معاون آموزشی
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : علوم تشریح
تلفن : 04143237411
صفحه اصلی : http://sarabfac.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :